Online

Vozderzhivat'sja tol'ko ot teh postupkov, za kotorye nakazhut,- jeto zhizn' po fiziologu Pavlovu. Ili, esli ugodno, vechnoe detstvo [Avoiding only punishable actions is living accoring to Pavlov, or, if you will, eternal childhood]

8 (300): 87–88
Subject(s): Human resources management/organizational behavior
Keyword(s): Coaching, responsibility, choice
Volume 8
Issue 300
Pages 87–88